فارسی
العربی
English
به پورتال مديريت الكترونيك اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور خوش آمديد.
دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩  -  
نتایج نظرسنجی
 
نتایج نظرسنجی‌های انجام گرفته توسط اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور

اتحاديه تشكل‌هاي قرآني كشور در راستاي دخيل كردن نظرات كارشناسي فعالان قرآني در تصميم‌گيري‌ها و اطلاع از مطالبات جامعه قرآني، اقدام به نظرسنجي عمومي هفتگي در ارتباط با امور جاري نموده است كه حاصل اين نظرسنجي‌ها را در زير مشاهده مي‌فرماييد. ضمناً سؤالات پيشنهادي خود را جهت نظرسنجي به اتحاديه یه سامانه پیامکی اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور به شماره 30008961 اعلام نماييد.


به نظر شما استقرار ستاد اجرایی طرح ملی حفظ در کدام گزینه مناسب‌تر است؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 450 نفر)

 
 آموزش و پرورش  وزارت ارشاد  وزارت علوم  ستادی مرکب از همه دستگاه‌ها

به نظر شما مدت برپایی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم به چه میزان مناسب‌تر است؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 430 نفر)

 
 یک ماه (مدت فعلی)  بیست روز  ده روز

به نظر شما برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم چقدر در توسعه فرهنگ قرآنی مؤثر است؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 510 نفر)

 
 زیاد  متوسط  کم

به نظر شما آیا تشکلها و موسسات قرآنی بدون کمکهای دولتی می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 465 نفر)

 
 بله  پس از توانمندسازی موسسات توسط دولت، بله  در مناطق برخوردار بله و در مناطق محروم خیر  خیر

با توجه به تصویب اختصاص نیم درصد بودجه کشور به امور قرآنی به نظر شما اولویت حمایت از موسسات در کدام حوزه است؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 454 نفر)

 
 تقویت نیروی انسانی  امور عمرانی  تجهیز موسسات   امور آموزشی  امور پژوهشی

به نظر شما روند صدور مجوز فعالیت موسسات قرآنی در وزارت ارشاد چگونه میباشد؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 404 نفر)

 
 خوب  متوسط  ضعیف

به نظر شما عمده ترین ضعف آموزش قرآن در آموزش و پرورش کدام است؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 498 نفر)

 
 مدیریت  امکانات  برنامه درسی  نیروی انسانی

به نظرشما آیا عدم تصویب ادغام دو اتحادیه درمجمع اتحادیه موسسات قرآنی به نفع جامعه قرآنی میباشد؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 414 نفر)

 
 بله خیر

نظر شما در ارتباط با عضويت موسسات «انتفاعي» در اتحاديه چيست ؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 101 نفر)

 
 عضویت با شرایط خاص  عدم عضویت  عضویت

به نظر شما اولویت کاری اتحادیه در سال جدید چیست؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 268 نفر)

 
 امور آموزشی  انجام پژوهش  توسعه ارتباطات با سازمانهای دولتی   حمایتهای مالی و اعتباری موسسات  توسعه ارتباطات

عملكرد اتحاديه تشكلهاي قرآني كشور را در سال 89 چگونه ارزيابي ميكنيد؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 70 نفر)

 
 ضعیف  متوسط  خوب

به نظر شما كدام نهاد براي صدور مجوز و نظارت بر مهدهاي كودك قرآني و مهدهاي عمومي اولويت دارد؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 211 نفر)

 
 سازمان بهزيستي  وزارت آموزش و پرورش

به نظر شما مناسب ترين نهاد براي توليت بودجه حمايتي فعاليتهاي مؤسسات و تشكلهاي قرآني كشور از سوي مجلس شوراي اسلامي كدام گزينه است؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 181 نفر)

 
 اتحادیه تشکلهای و موسسات قرآنی  معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری  سازمان تبلیغات  وزارت ارشاد

به نظر شما اولويت آموزش قرآن براي پيش دبستاني در كدام حوزه مي باشد؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 214 نفر)

 
 قرائت  مفاهیم  حفظ  روخوانی

به نظر شما حمايتهاي اعتباري دولت در امور قرآني، در كدام حوزه مفيدتر خواهد بود؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 214 نفر)

 
 آموزش  پژوهش  تبلیغ و ترویج

با توجه به طرح تشكيل كميته مشترك صدور مجوز و نظارت بر فعاليتهاي قرآني مردمي، به نظر شما مناسبترين گزينه براي استقرار دبيرخانه كميته، كدام گزينه است؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 200 نفر)

 
 اتحادیه مردمی  سازمان تبلیغات  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

با توجه به تشكيل شوراي توسعه فرهنگ قرآني و استقرار كميسيون آموزش عمومي و كميسيون تبليغ و ترويج، به نظر شما مسئوليت آموزش عمومي (غير از دانش‌آموزان) بايد به عهده كدام كميسيون باشد؟ (تعداد شرکت کننده‌ها: 153 نفر)

 
 كميسيون تبليغ و ترويج (وزارت ارشاد)  كميسيون آموزش (وزارت آموزش و پرورش)