فارسی
العربی
English
به پورتال مديريت الكترونيك اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور خوش آمديد.
دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩  -  
اساسنامه و اهداف
 
 
« اساسنامه اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور »
هَذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ
ابراهیم «52»
 
كليات
ماده يك: نام رسمي اين نهاد «اتحاديه تشكلهاي قرآني كشور» است كه در اين اساسنامه به اختصار «اتحاديه» ناميده مي‌شود.
ماده دو: محل اتحاديه: مركز اصلي اين اتحاديه در شهر تهران و به نشاني، بلوار كشاورز، روبروي بيمارستان پارس، پلاك 178، طبقه سوم مي‌باشد تلفن: 50 ـ 88953349 كه هرگونه تغيير بايستي با اطلاع دبيرخانه هيأت و با تصويب هيئت مديره باشد.
ماده سه: كليه فعاليت‌ها و برنامه‌هاي اتحاديه هماهنگ با سياستهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و رهنمودهاي امام خميني (قدس) و مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي (مد ظله العالي) خواهد بود.
ماده چهار: اتحاديه هويت مستقل غير دولتي داشته و به هيچ يك از تشكلهاي سياسي، فرهنگي و اجرايي وابسته نيست.
ماده پنج: اتحاديه ماهيت فرهنگي داشته و هيچ كس بنام اتحاديه حق فعاليت سياسي له و يا عليه احزاب و گروههاي رسمي و غير رسمي را ندارد.
ماده شش: اتحاديه يك تشكل غير انتفاعي و عام المنفعه است و حق ورود به فعاليتهاي اقتصادي غير مرتبط با امور قرآني را ندارد.
ماده هفت: اتحاديه حتي الامكان به طور مستقيم در فعاليتهاي اجرايي وارد نمي‌شود و طرح ها و برنامه‌هاي مورد نظر خود را از طريق اعضاء به اجرا مي‌گذارد.
 
اهداف و موضوع فعالیت
ماده هشت: اهداف و موضوع فعاليت اتحاديه عبارتند از:
1- توسعه و تعميق فرهنگ قرآني در سطح جامعه.
2- رشد كمي و كيفي فعاليتهاي قرآني مردمي.
3- گسترش مشاركت‌هاي مردمي در امور قرآني.
4- بهره‌مندي تشكل‌هاي قرآني از ظرفيت‌هاي يكديگر.
5- توسعه و تعميق تعامل تشكل‌هاي قرآني مردمي با دولت.
 
وظايف و اختيارات
ماده نه: وظايف و اختيارات اتحاديه عبارتند از:
1- شناسايي، ساماندهي، تقويت و پشتيباني از تشكل‌هاي قرآني مردمي.
2- تدوين سياستهاي كلان فعاليت‌هاي تشكل‌هاي قرآني مردمي.
3- تدوين برنامه‌هاي مناسب جهت ارتقا و رشد كمي و كيفي فعاليت‌هاي قرآني و گسترش مشاركت مردمي.
4- برقراري ارتباط و هماهنگي با مراكز دستگاه‌ها و نهادهاي دست اندركار امور قرآني در داخل و خارج از كشور و تسهيل ارتباط تشكلهاي عضو با آنها.
5- جذب و توزيع امكانات و اعتبارات فرهنگي.
6- ارزيابي، نقد و تحليل فعاليت‌هاي قرآني و ارائه پيشنهادهاي سازنده.
7- فعاليت علمي و تحقيق براي استاندارد‌سازي فعاليت‌هاي آموزشي نهادهاي مردمي.
ماده ده: مدت فعاليت اتحاديه از تاريخ تشكيل نامحدود است.
ماده يازده : محدوده اتحاديه، كشور جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
ماده دوازده: اركان اتحاديه عبارتند از:
1- عضو (تشكل قرآني).
2- مجمع عمومي.
3- هيأت مديره.
4- هيأت نظارت و بازرسي.
 
مجمع عمومی
ماده سيزده: مجمع عمومي شامل نمايندگان تشكل‌هاي عضو اتحاديه است كه بالاترين مرجع تصميم‌گيري مي‌باشد.
ماده چهارده: هريك از تشكل‌هاي عضو از يك تا سه نماينده براي شركت در مجمع عمومي به مدت دو سال انتخاب و معرفي مي‌نمايند. شرايط و تعداد نمايندگان هر تشكل براساس آيين نامه اجرايي مصوب مجمع عمومي، توسط هیأت‌مدیره تشخيص و تعيين مي‌شود.
ماده پانزده: مجمع عمومي عادي سالي يك بار برگزار مي‌شود و تشكيل مجمع فوق‌العاده منوط به پيشنهاد هيأت‌مديره يا هيأت نظارت و بازرسي و يا يك چهارم اعضاي مجمع مي‌باشد و وظایف آن عبارتنداز:
1- انتخاب اعضاي هيأت مديره.
2- انتخاب اعضاي هيأت نظارت و بازرسي.
3- تصويب خط مشي و راهبردهاي اجرايي سالانه اتحاديه.
4- استماع گزارش عملكرد هيأت مديره.
5- استماع گزارش هيأت نظارت و بازرسي.
6- تصويب آيين نامه اجرایي نحوه عضو گيري اتحاديه.
7- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه.
8- عزل كليه يا بعضي از اعضاي هيأت مديره و انتخاب اعضاي جديد.
9- تصويب بودجه و تراز سالانه اتحاديه.
10- انحلال اتحاديه.
ماده شانزده: مجمع عمومي با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابد. در صورت نرسيدن به حد نصاب، جلسه نوبت دوم با فاصله دو هفته تا حداكثر يك ماه و با هر تعداد رسميت مي‌يابد در هر حال براي تصميم‌گيري رأي نصف به علاوه يك حاضران در مجمع الزامي است.
تبصره: چنانچه نمايندگان هريك از تشكل‌هاي عضو در دو جلسه متوالي عمومي شركت نكنند عضويت تشكل به حال تعليق در مي‌آيد و عضويت مجدد آن منوط به نظر هيأت مديره است.
ماده هفده: جلسات مجمع عمومي با دعوت كتبي مدير عامل تشكيل مي‌شود. در ابتداي هر جلسه رئیس، نايب‌رئيس، منشي و دو نفر ناظر جلسه توسط اعضاء انتخاب مي‌شوند.
ماده هجده: هيأت مؤسس مؤظف است كليه مراحل ثبت تشكيلات عضو گيري و تشكيل مجمع عمومي اول را بر اساس شرايط مندرج در اساسنامه عهده‌دار باشد.
 
هیات مدیره
ماده نوزده: هيأت مديره متشكل از 11 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد كه با رأي مجمع عمومي براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند.
ماده بيست: جلسات به صورت ماهانه تشكيل و با حضور 8 نفر رسميت مي‌يابد، تصميمات هيأت مديره با رأي حداقل6 نفر از حاضران اتخاذ مي‌شود.
تبصره1: غيبت هريك از اعضاي هيأت مديره در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب طي يك سال به منزله استعفاء مي‌باشد و اعضاي علي‌البدل به ترتيب رأي جايگزين خواهند شد.
تبصره2: در صورت استعفاء يا فوت هريك از اعضاي هيأت مديره و يا لغو نمايندگي از سوي تشكل مربوطه و يا انحلال، انصراف و لغو عضويت تشكل مذكور، عضو علي‌البدل بعدي جايگزين مي‌شود.
تبصره3: پس از برگزاري انتخابات در اولين جلسه هيأت مديره رئيس، نايب‌رئيس و منشي هیأت‌مدیره انتخاب مي‌گردند.
ماده بيست و يك: وظايف هيأت مديره عبارتنداز:
1- تدوين و پيشنهاد آيين نامه عضو گيري به مجمع عمومي و تصويب ساير آيين نامه‌ها.
2- تصويب كليه آيين نامه‌هاي مورد نياز اتحاديه.
3- تصويب عضويت تشكل‌ها و مؤسسات در اتحاديه بر اساس آيين‌نامه.
4- انتخاب، عزل و نصب مدير عامل.
5- تهيه گزارش سالانه فعاليت‌هاي اتحاديه و ارائه آن به مجمع عمومي.
6- تعيين محدوده و عناوين فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي اتحاديه.
7- اعلان مواضع رسمي اتحايه.
8- تصويب پيشنهاد مدير عامل در مورد استخدام مديران ارشد بر اساس آيين نامه جذب نيروهاي مورد نياز.
9- تهيه و تدوين سياستها و برنامه‌هاي قرآني جهت تحقق اهداف اتحاديه.
10- افتتاح حساب بانكي و تعيين امضاهاي مجاز و حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول اتحاديه.
ماده بيست و دو: مدير عامل از ميان هيأت مديره و يا غير آن توسط هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب مي‌شود.
ماده بيست و سه: وظايف مدير عامل توسط هيأت مديره طي آيين نامه‌اي تعيين خواهد هيأت مديره مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد.
ماده بيست و چهار: كليه مؤسسات و تشكل‌هاي قرآني غير دولتي عام‌المنفعه كه حداقل دو سال سابقه فعاليت مفيد داشته و هنگام درخواست عضويت به ثبت رسيده باشند، مي‌توانند عضو رسمي اتحاديه شوند.
ماده بيست و پنج: مؤسسات و تشكل‌هايي كه داراي عضويت رسمي نباشند مي‌توانند تا احراز شرايط مزبور به صورت افتخاري به عضويت پذيرفته شوند. نمايندگان اعضاي افتخاري مي‌توانند بدون حق رأي در مجمع عمومي شركت نمايند.
ماده بيست و شش: هيأت نظارت و بازرسي اتحاديه متشكل از 3 نفر عضو اصلي و 1 نفر علي‌البدل مي‌باشد كه از ميان اعضاي مجمع عمومي و با رأي مجمع براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.
تبصره1: در اولين جلسه هيأت نظارت و بازرسي و با رأي اعضاء يك نفر به عنوان رئيس هيأت انتخاب مي‌شود مديريت جلسات و پيگيري تصميمات هيأت به عهده رئيس مي‌باشد.
تبصره2: اعضاي هيأت نظارت و بازرسي مي‌توانند بدون حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كنند.
ماده بيست و هفت: هيأت نظارت و بازرسي مؤظف است گزارش عملكرد سالانه خود در هريك از وظايف ذيل را به مجمع عمومي ارائه نمايد:
1- برسي عدم مغايرت تصميمات هيأت مديره مدير عامل و مدير مالي اتحاديه با اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.
2- دريافت و بررسي شكايات اعضاء نسبت به عملكرد هيأت مديره و مدير عامل.
3- بازرسي اسناد مالي اتحاديه در موارد لزوم.
- تذكر و گزارش كتبي موارد تخلف مدير عامل يا هيأت مديره به ركن بالاتر.
ماده بيست و هشت: تفسير مواد اساسنامه به عهده مجمع عمومي است.
 
منابع و سال مالی
ماده بيست و نه: منابع اتحاديه از طريق حق عضويت، دريافت كمك بلاعوض مردمي و دولتي و در آمد حاصل از فعاليت‌هاي قرآني تامين مي‌شود.
ماده سي: تمامي درآمد و هزينه هاي اتحاديه در دفاتر قانوني ثبت و ضبط مي‌گردد و كليه اسناد و اوراق تعهد‌آور بايد به امضاهاي مجاز اتحاديه رسيده و با مهر اتحايه ممهور گردد.
ماده سي و يك: سال مالي اتحاديه از ابتداي فروردين هر سال تا پايان اسفند همان سال مي‌باشد.
 
انحلال
ماده سي و دو: انحلال اتحاديه به پيشنهاد هيأت مديره و يا پيشنهاد يك سوم اعضاي مجمع عمومي و تصويب حداقل دو سوم اعضاي مجمع عمومي امكان پذير است در صورت انحلال كليه مراحل قانوني توسط هيأت مديره پيگيري و كليه اموال و امكانات اتحاديه در اختيار ولي فقيه قرار مي‌گيرد.
ماده سي و سه: اين اساسنامه در يك مقدمه و سي سه ماده و شش تبصره تنظيم و در تاريخ 19/5/81 به تأييد هيأت مؤسس رسيد.