فارسی
العربی
English
به پورتال مديريت الكترونيك اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور خوش آمديد.
شنبه ٠٨ آذر ١٣٩٩  -  
سخن ما
 

 

اتحادیه تشکل های قرآنی کشور

قرآن كريم اين معجزه مبارك فرود آمده بر قلب پيامبر و جـاري شده بر زبـان وي، كلام خدا با مردم است تا آنان را از ظلمات به نور خويش هدايت نمـايد. بـه گـواهي تـاريـخ هيچ كتـابي به اندازه قـرآن مجيـد در ساختار فردي و گروهـي جـامعه  انساني تأثير گذار نبوده است. كلام خدا كه با ظرافت تمام راه خويش را با دل هاي طـالب حقيقت گشـوده و در آن مــاوي گزيده است. آيـاتـي كـه اعتصـام بـه  پـاره اي از آن جاهليت اولـي را بـه تمـدن خيـره كننده اسـلامي مبدل سـاخت و آن چنـان در لايه‌هاي مختلف مدنيت مسلمانان از جمله ايرانيان نفوذ كرد كه هم داستاني دشمنـان كينه‌توز و زمامداران نادان در مخالفت با آن نتوانست ياد و يادگارهايش را از فرهنگ عمومي جامعه بزدايد.
نهضت الهي امام‌ خميني رضوان‌الله تعالي عليه، خيزش عمومي ملت ايران براي نيل به آرمان تشكيل حكومت عدل قرآن بود كه درشكل نظام اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي تبلوريافت، اما بايد اذعان داشت كه تاحاكميت فرهنگ قرآني درلايه هاي مختلف اجتماعي راهي بس دراز درپيش روداريم كه جز با همان جوشش مردمي مبتني بر انگيزه هاي خالص پيمودني نيست.

در طول دهه اخير و با تأثيراز اهتمام شخصي و ويژه رهبري انقلاب حضرت آيت الله خـامنه‌اي نسبت به امور قرآني، بسياري از علاقه مندان به قرآن درنقاط مختلف كشور گردهم آمده اقدام به تأسيس مجامع و تشكل‌هاي مستقل مردمي نموده‌اندوباوجودهمه مشكلات وكمبودهابه فعاليت پرداخته‌اند،مجموعه‌ هايي كه از حيث وجود انگيزه‌هاي مقدس يكي از كم نظيرترين نهادهاي مدني در دنياي معاصر هستند و اجتماع منسجم و هدفمند آنـان مـي‌تـواند مـوجب تقويـت و برجستـه كردن جايگاه نهادهاي قرآني در ساختار جديد اجتماعي شده در روند تحولات جامعه تأثير گذار باشد.

به همين منظوردرمردادماه 1381 جمعي ازنمايندگان نهادهاي مردمي قرآني كشور درجواربارگاه ملكوتي امام علي بن موسي الرضا عليه السلام گرد هم آمدندتا باتأسيس اتحاديه تشكل‌هاي قرآني گامي در انسجام بيشترفعاليت‌هاي قرآني درسطح كشور برداشته بازويي توانابراي ملت ودولت درنيل به اهداف توسعه فرهنگ قرآني باشند و با اميدبه فضل ومددالهي در اين راه دست همه كساني را كه عشق به حاكميت فرهنگ قرآني در جامعه دارند به گرمي مي‌فشارند.