پایگاه خبری اتقان -  قرآنی، فرهنگی، اجتماعی
فارسی
العربی
English
»
دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩ -
فرم نظرسنجی بخش‌های مختلف اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور
نام مؤسسه : (در صورت تمایل)
نام و نام خانوادگی : (در صورت تمایل)
1- روند وام دهی به مؤسسات قرآنی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
(در صورت تمایل دلیل خود را در مورد گزینه انتخابی بیان فرمایید:)
2- بیمه فعالان قرآنی کشور پس از واگذاری به اتحادیه تا چه حد توانسته نیاز جامعه قرآنی را در این خصوص برطرف نماید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
(در صورت تمایل دلیل خود را در مورد گزینه انتخابی بیان فرمایید:)
3- از نظر شما اتحادیه تا چه حد توانسته با مؤسسات عضو تعامل فعال و پویا برقرار نماید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
(در صورت تمایل دلیل خود را در مورد گزینه انتخابی بیان فرمایید:)
4- نحوه عضویت، صدور پروانه و اطلاع‌رسانی را در این خصوص را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
(در صورت تمایل دلیل خود را در مورد گزینه انتخابی بیان فرمایید:)
5- نحوه اطلاع‌رسانی از فعالیت‌ها و برنامه‌های اتحادیه (بیمه، وام، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و ...) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
(در صورت تمایل دلیل خود را در مورد گزینه انتخابی بیان فرمایید:)
6- کیفیت مطالب و ارتباط مستمر در جهت انعکاس اخبار مؤسسات در نشریه اتقان از دیدگاه شما در چه وضعیتی قرار دارد؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
(در صورت تمایل دلیل خود را در مورد گزینه انتخابی بیان فرمایید:)
7- از نظر شما پایگاه خبری، قرآنی "اتقان" تا چه اندازه توانسته نیاز اطلاع‌رسانی اخبار مؤسسات را پاسخگو باشد؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
(در صورت تمایل دلیل خود را در مورد گزینه انتخابی بیان فرمایید:)
8- شما نحوه برخورد، خدمات و اطلاع‌رسانی پرسنل اتحادیه را در خصوص برنامه‌های مختلف با ارباب‌رجوع (حضوری و تلفنی) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
(در صورت تمایل دلیل خود را در مورد گزینه انتخابی بیان فرمایید:)
9- اگر پیشنهاد و یا انتقاد خاصی دارید ذکر بفرمایید؟